How to make presentation slides
Akatsuki KIMURA iNIG, Cell Architecturej

In scientific presentations, the visual items (slides) play central role. Once we determined the outline of the presentation, we will next have to design slides to deliver our idea effectively. There are some general rules we should follow: e.g. use larger fonts for more important messages. In addition, we are encouraged to change our slides on a case-by-case basis depending on our purpose, contents, and the audience. In this presentation, I will discuss general rules as well as my original rules for designing slides. I hope these rules serve as springboard for constructing your own rules.